Normaal: kaarten reserveren

Reserveer entreekaarten door overmaking van het aantal kaarten maal de voorverkoopprijs naar bankrekening 36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetingscentrum Toldijk.

Op de dag van het evenement kunnen de kaarten worden afgehaald aan de kassa. Neem voor alle zekerheid als betalingsbewijs een kopie van het bankafschrift mee.

Geplaatst onder