Samenloop voor Hoop eindstand!

Na het succes van de Samenloop voor Hoop Bronckhorst wordt het nu tijd de eindstand bekend te maken. We hebben alle giften en toegezegde sponsorgelden ontvangen. Dit betekent dat we per team een overzicht hebben, hoeveel geld bij elkaar is gebracht. We delen dit dan ook aan elk team afzonderlijk mee.

De eindstand : € 142.503
Dit bedrag wordt in de maand oktober overgemaakt aan het KWF.

De bijdrage van team De Flopwalkers is € 5594.27

Bij deze nogmaals iedereen bedankt voor jullie inzet en enthousiasme en misschien tot een volgende Samenloop.

Natuurlijk komt er nog wat geld binnen, zoals de verkoop van de DVD, maar dit komt niet ten goede van een team. Wil je een DVD bestellen? Dit kan nog tot 10 oktober 2008 via de teamcoördinator, Hans Lubbers.

Hartelijke groeten,

Organisatie Samenloop voor Hoop Bronckhorst

Geplaatst onder