Huisregels

Flophouse huisregels, van kracht op alle soosavonden en publieke evenementen.

 • Toegang onder voorbehoud
 • Toegang vanaf 18 jaar, tenzij anders gecommuniceerd
 • Geldige legitimatie verplicht
 • Toegang op eigen risico
 • Aan bezoekers onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken
 • Geen glazen en/of flessen mee naar buiten nemen
 • Bezoekers dienen altijd aanwijzingen, opgedragen door vrijwilligers of bestuursleden, op te volgen
 • Schade in of op het terrein van Flophouse, aangericht door een bezoeker, wordt in rekening gebracht aan de desbetreffende bezoeker
 • Tijdens evenementen/soos avonden bij J.J.C. Flophouse worden foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door J.J.C. Flophouse georganiseerd evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.
 • Vrijwilligers en bestuursleden van Flophouse zijn ten alle tijde bevoegd om de Floppas in te vorderen en iemand de toegang tot het hele terrein te weigeren
 • In zaken hierboven niet genoemd beslist het bestuur van Flophouse

Flophouse-pas

Reguliere bezoekers kunnen een Flophouse-pas (Floppas) aanvragen. Met deze Floppas krijg je korting op entreeprijzen aan de deur. De Floppas is gratis, echter wordt er wel een borg van €11,- gevraagd. Voor het aanvragen van een Floppas is het volgende nodig:

 • Geldige legitimatie
 • 2 gelijke pasfoto’s (zonder hoofddeksel)
 • €11,- borg
 • Bij verlies of schade aan de pas, dien je een nieuwe aan te vragen, waarbij opnieuw borg wordt gevraagd.

Bij inlevering van de Floppas wordt de borg weer teruggegeven.